Polska

Zwierzchnictwo


ZWIERZCHNIK: 23-3-2017
H.E. Józef DĄBROWSKI, KC*HS
ul. Łazy 1A/7
30-855 KRAKÓW - Polska


WIELKI PRZEOR - GRAN PRIORE
His Eminence
Cardinal Kazimierz NYCZ
Archbishop of Warszawa
ul. Miodowa 17-19
00.246 - WARSZAWA - Polska


SITO INTERNET: www.oessh.opoka.net.pl